Whisper of the Heart ฉบับภาพยนตร์คนแสดง เลื่อนฉายบนโรงไม่มีกำหนด

ฉบับภาพยนตร์คนแสดงของ Mimi wo Sumaseba / Whisper of the Heart ได้ประกาศเลื่อนฉายบนโรงที่ญี่ปุ่น อย่างไม่มีกำหนดแล้ว จากเดิมที่มีกำหนดฉายในวันที่ 18 ก.ย. 2020 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้ง จากการระบาดของ COVID-19 ไปทั่วโลกนี้ ยังทำให้ Shochiku กับ Sony Picture Entertainment ต้องล้มเลิกแผนการไปถ่ายทำหนังที่ต่างประเทศอีกด้วย

หนังคนแสดงจาก ผกก.Yuichiro Hirakawa (The Promised Neverland ฉบับหนังคนแสดง) จะเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้น 10 ปีให้หลัง จาก Whisper of the Heart ฉบับหนังอนิเมต้นฉบับของ Studio Ghibli นำแสดงโดย Nana Seino กับ Touri Matsuzaka ผู้มารับบทเป็น Shizuku Tsukishima กับ Seiji Amasawa ในหนังตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *