The Vampire Dies in No Time ประกาศทำอนิเมะ

ล่าสุดข่าวจากสำนักพิมพ์ Akita Shoten ประกาศว่าสร้างอนิเมะThe Vampire Dies in No Time เป็นอนิเมะทีวีฉายในปี 2021 และบริษัทที่จะมาสร้างก็คือ Madhouse ทำให้อนิเมะเรื่องนี้ต้องสนุกเต็มไปความป่วนฮาอย่างแน่นอน

โดยเนื้อเรื่องย่อ The Vampire Dies in No Time 
เป็นเรื่องราวของ Ronaldo นักล่าผีดูดเลือดที่บุกเข้าไปยังปราสาทของผีดูดเลือดที่ทุกคนกลัวเกรงและถูกเล่าลือกันว่าไม่มีวันตายนาม Dralc เพื่อช่วยเหลือเด็กที่หายตัวไป แต่เมื่อไปถึงปราสาท Ronaldo กลับพบว่า Dralc มีนิสัยดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับมนุษย์ แถมอ่อนแอสุดๆโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตายกลายเป็นผงธุลี แต่ก็ฟื้นกลับมาได้เรื่อยๆ ส่วนเด็กที่ Ronaldo กะจะมาช่วยก็แค่มาเล่นกับ Dralc เท่านั้น และการพบพากันครั้งนี้ก็ทำให้เกิดสองคู่หูสุดป่วนขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *