New Release Comics of the Week : ตัดสินใจแน่วแน่!? กับ สารภาพรักกับคุณคางุยะ 12

การ์ตูนออกใหม่ ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 ที่สัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีเรื่องน่าสนใจวางขายเยอะเท่าไหร่

สารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆ ~สงครามประสาทความรักของเหล่าอัจฉริยะ~ เล่ม 12 ชิโรกาเนะที่ตัดสินใจแล้วว่าจนถึงวันสุดท้ายของงานเทศกาลโฮชิน
“ถ้าชิโนมิยะไม่สารภาพ ฉันจะเป็นฝ่ายสารภาพเอง”…แน่นอนว่าลูกผู้ชายที่ตัดสินใจอะไรไปแล้วย่อมทิ้งความอาย และดำเนินแผนการให้อีกฝ่ายสารภาพรักอนย่างสุดความสามารถ!! อีกด้านหนึ่ง คางุยะที่ได้รู้จัก “ตำนานโฮชิน” อันเป็นที่มาของเทศกาลโฮชินแล้ว ก็ทำให้ความรักของทั้งสองคนเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *