Girls und Panzer das Finale ตอนที่ 3 ฉายฤดูใบไม้ผลินี้!

Girls und Panzer das Finale ได้ประกาศ ตอนที่ 3 ออกมาอย่างเป็นทางการ ว่าจะทำการฉายที่โรงภาพยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้

คลิปตัวอย่างตอนที่ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *